Viestinnän kehittäminen ja viestintäkoulutus

 • viestinnän strateginen ja hankekohtainen suunnittelu ja toteutus
 • tutkimukset ja selvitykset, viestinnän mittariston laadinta ja arviointi
 • viestinnälliset osaamiskartoitukset ja kehittymissuunnitelmat
 • koulutus- ja valmennustilaisuuksien suunnittelu ja toteutus
 • viestinnän ammattilaisten osaamisen kehittäminen, ohjaus ja coaching
 • johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden viestintävalmennus
 • muutostilanteiden viestintäsuunnitelmat
 • mediasuhteet ja lehdistötiedotus
 • kriisiviestintä ja simulaatioharjoitukset
 • projektiviestintä
 • koulutusprosessien johtaminen ja oppimisen ohjaus 
Kehittämishankkeet voivat vaihdella lyhyistä konsultaatioista pitkäkestoiseen kehittämiskumppanuuteen. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun käytettävissä on mahdollisimman hyvä nykytila-analyysi.
 
Tutkimukset, selvitykset ja arviointi voivat kohdentua viestinnän eri osa-alueille. Käytämme laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Mikäli asiakas haluaa toteuttaa pienimuotoiset kyselyt itse, avustamme kyselyiden suunnittelussa. 

Koulutukset ja valmennukset voivat vaihdella lyhyistä tietoiskuista pitkiin prosesseihin. Koulutuksen vaikuttavuus paranee, kun viestintäosaamisen kehittäminen ulotetaan kattamaan mahdollisimman laajasti koko henkilöstö. Suunnittelemme ja toteutamme viestintävalmennuksia myös osaksi asiakasorganisaatioiden omia koulutusohjelmia. 

Viime vuosina viestinnän ammattilaisten ja viestintätiimien osaamisen vahvistaminen on noussut entistä tärkeämmäksi teemaksi, kun viestinnän ammattilaisilta odotetaan kykyä suunnitella viestintää strategialähtöisesti sekä taitoa toimia organisaation sisäisenä konsulttina ja fasilitaattorina. 

Erityistä kiitosta ovat saaneet ns. reality-kriisiviestintäsimulaatiot ja muutokseen valmentavat toteutukset. 

Asiantuntemustamme käyttävät myös monet koulutuspalvelujen tuottajat, jotka kouluttavat viestinnän ammattilaisia sekä johtoa, esimiehiä ja asiantuntijoita.