Kevi Consulting Oy on osaava ja luotettava kehittämiskumppani

Etsimme yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja erilaisiin työyhteisöjen haasteisiin ja kehitystarpeisiin. Useimmiten ratkaisut löytyvät johtamista ja esimiestyötä, viestintää ja työpaikan vuorovaikutusta tai työhyvinvointia kehittämällä. Työtapoina valmennus, koulutus, fasilitointi ja coaching sekä tutkimukset, selvitykset ja kehittämissuunnitelmat.  
 
Omien asiakasprojektiemme lisäksi viestinnän ja aikuiskoulutuksen asiantuntijamme tekee yhteistyötä monien suomalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa viestinnän ammattilaisten sekä johdon ja eri alojen asiantuntijoiden viestintäosaamista kehitettäessä.

Terveydenhuollon asiantuntijamme on käytettävissä myös isojen kehittämishankkeiden suunnitteluun ja arviointiin Suomessa ja kansainvälisesti. 

Omien asiantuntijoittemme lisäksi meillä on laaja yhteistyöverkosto, josta etsimme parhaat osaajat kuhunkin asiakasprojektiin.