Työyhteisöjen kehittäminen ja konsultointi

  • nykytila-analyysit eli tilannekuvan kartoitus
  • strategian kirkastaminen
  • kehitystarpeiden tunnistus, tavoiteasetanta ja keinot tavoitteiden saavuttamiseen (mm. myönteisten voimavarojen hyödyntämiseen perustuva ns. Appreciative Inquiry eli AI-menetelmät)
  • kehittämisprosessien ohjaus
  • johtoryhmätyöskentelyn ja tuloksellisen esimiestyön tuki
  • koko henkilöstön työyhteisötaitojen kehittäminen ja voimavarojen hyödyntäminen (ns. alaistaidot)
  • työhyvinvointihankkeet ja kehittämispäivät
Kehittämis- ja konsultointihankkeet voivat vaihdella lyhyistä ratkaisukeskeisistä työpajoista pitkäkestoisiin prosesseihin. Käytämme visuaalisesti havainnollisia työkaluja, joita on hiottu monissa suomalaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. 

Tarvittaessa avustamme asiakkaitamme kehittämishankkeiden rahoitushakemusten laadinnassa. 

Kaikissa kehittämishankkeissa pyrimme aina varmistamaan, että niiden tuotokset saadaan viedyksi käytäntöön. Usein tähän tarvitaan myös viestinnän kehittämistä, muutosviestintää ja esimiesten valmennusta. 

Yritysten lisäksi olemme työskennelleet paljon valtionhallinnon, kuntien ja seurakuntien sekä järjestöjen kanssa. Erityisvahvuuksiamme ovat vankka yhteisöviestinnän, kehittämishankkeiden sekä sosiaali- ja terveysalan tuntemus.