Hankesuunnittelu ja arviointi

  • nykytilan arviointi ja kehitystarpeiden kartoitus
  • hankkeiden suunnittelu ja hanketyön ohjaus
  • hankesuunnittelukoulutus
  • kehityshankkeiden väli-, loppu- ja vaikuttavuusarvioinnit Suomessa ja ulkomailla
Meillä on paljon kokemusta kotimaisista ja kansainvälisistä suunnittelu- ja arviointitehtävistä. Käytämme mm. LFA- eli Logical Framework Approach ‑menetelmiä. 

Kansainvälisissä sosiaali- ja terveysalan hankkeissa painopiste on Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuusohjelman toiminnan suunnittelussa sekä HIV-tuberkuloosi- ja projektiyön ohjauksessa sekä asiantuntijaryhmän työskentelyssä. 

Muita hanketyön kohdealueita ovat olleet mm. useat Afrikan maat, Kiina ja Pohjois-Korea.