Coaching, fasilitointi ja muu ohjaus

  • henkilökohtainen coaching, myös virtuaali-istunnot
  • ryhmä- ja tiimicoaching
  • erityisalueena johdon ja viestinnän duaalicoaching
  • fasilitointi
  • kehittämistehtävien ohjaus
Coaching-prosessi on tavoitteellinen ja ammatillinen kehittymisprosessi, joka auttaa coachattavaa saavuttamaan henkilökohtaiset kehittymistavoitteensa valmennettavan vahvuuksia voimavaroja hyödyntämällä. 

Coach on kehittymisprosessien ohjaamisen asiantuntija, ei valmennettavan varsinaisen ammattiosaamisen tai liiketoiminnan ammattilainen. 

Duaalicoaching  on Kevi Consultingin kehittämä coaching-konsepti, jossa keskusteluja käydään sekä organisaation johdon että viestinnästä vastaavan kanssa henkilökohtaisina ja parikeskusteluina.

Duaalicoachig syventää johdon viestinnällistä ajattelua sekä kehittää viestinnästä vastaavan strategista osaamista sekä sisäisen kehittäjän ja konsultin työotetta. Duaalicoachingissa viestintä saadaan organisaation osaamisen keskiöön ja keskeiseksi tuloselementiksi. 

Coaching-asiantuntijamme Helena Lemminkäinen on suorittanut certified business coach -koulutuksen ja hän on Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen.
 
Fasilitointi on ryhmäprosessin ohjausta, jossa yhdistetään osallistujien tietotaitoa, aktivoidaan ajattelua ja rakennetaan yhteistä ymmärrystä. Fasilitaattori ohjaa ja huolehtii työskentelyn toimivuudesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. 

Fasiitaattori ei ohjaa sisältöä, vaan käyttää menetelmiä, joiden avulla ryhmä löytää ratkaisut käsiteltäviin kysymyksiin. Työpajatyöskentelyssä käytetään erilaisia aktivoivia menetelmiä, jotka mahdollistavat asioiden yhteisen työstämisen isoissakin ryhmissä.
 
Ohjaamme paljon erilaisten kehittämistöiden tekijöitä. Osa ohjauksesta sisältyy kumppanuusasiakkaiden koulutusohjelmiin. Myös muu yksilöohjaus on mahdollista. Työskentelemme paljon myös erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä.

Osoituksena ansiokkaasta ohjaustyöstään Helena Lemminkäinen palkittiin vuonna 2013 Päijät-Hämeen vuoden aikuisohjaajana.