Avoimet valmennukset - yksilöllistä valmennusta pienryhmässä

Kevi Consulting Oy:n avoimet valmennukset tarjoavat yksilöllistä ohjausta ja sparrausta 4-6 hengen ryhmissä. Osallistava koulutusote, henkilökohtainen ohjaus ja rakentava palaute tarjoavat hyvän tilaisuuden omaan ammatilliseen kehittymiseen sekä kokemusten vaihtoon ja vertaisoppimiseen. Pienessä ryhmässä jokainen osallistuja kohdataan yksilönä.


ESIMIESKOULUTUS

Kahteen erilliseen päivään jaksottuvassa esimiesvalmennuksessa pääset pohtimaan oman työsi esimiestilanteita. Saat myös lisää varmuutta toimia somessa. Työskentely tapahtuu 4-6 hengen pienryhmässä yksilöllisesti ja tiiviisti harjoitellen. Lähipäivien lisäksi kokonaisuuteen sisältyy henkilökohtaista sparrausta ja coachingia.

Tutustu valmennuksen ohjelmaan