Yhteistyötä monenlaisten organisaatioiden kanssa

Esimerkkejä asiakastahoista
 • teollisuuden ja palvelualojen yritykset 
 • kunnat ja kaupungit eri puolella Suomea
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat, sairaanhoitopiirit
 • kirjastot 
 • valtion tutkimuslaitokset
 • viranomaiset
 • ministeriöt
 • puolustushallinto 
 • koulutus- ja kehittämispalveluja tuottavat yritykset
 • yliopistojen koulutus- ja kehittämiskeskukset ja muut täydennyskoulutusorganisaatiot
 • kansalais- ja työväenopistot
 • tiedeyhteisöt ja yliopistot
 • ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut
 • koulutuskonsernit ja koulutuskuntayhtymät 
 • seurakunnat ja seurakuntayhtymät
 • muut kirkolliset toimijat Suomessa ja kansainvälisesti
 • kotimaiset ja kansainväliset järjestöt
 • säätiöt 
 • kotimaiset ja kansainväliset hankkeet
 • hankerahoittajat
 • pankki- ja vakuutusala