Ali Arsalo

ali.arsalo(at)kevicon.fi
puhelin 050 537 6265

  • lääketieteen ja kirurgian tohtori
  • kirurgisten tautien erikoislääkäri
  • työterveyslääkäri (TTL:n ns. pitkä kurssi)
  • ilmailulääkäri, AME 1
  • trooppisen lääketieteen diplomi (Aix-Marseillen yliopisto, Ranska) 
Alilla on pitkä kokemus käytännön lääkärin työstä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta ja myös työterveyshuollosta. Tällä hetkellä suuri osa työajasta menee kaivoslääkärin tehtävissä. Sodankylässä toimivan Pelastushelikopteri Aslakin ja sen yhteyteen perustetun lääkäriaseman kehittäminen ovat lähellä sydäntä.  

Hänen kehittäjäosaamistaan on hyödynnetty useissa laajoissa kotimaisissa sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeissa. 

Ali on kokenut kansainvälinen konsultti ja kouluttaja, jonka erityisosaamista on mm. LFA-menetelmien (Logical Framework Approach, "logframe") käyttö strategisessa ja hankesuunnittelussa sekä arvioinnissa. 

Muita työkohteita ovat viime vuosina olleet Itämeren alueen kansainvälinen yhteistyö mm. Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus­ohjelman HIV/AIDS-tuberkuloosi-asiantuntijaryhmän puheenjohtajana. Viime vuosina projektien arviointitehtäviä on suuntautunut myös Kiinaan ja Pohjois-Koreaan. 

Kehitysmaiden kysymykset ovat tulleet hyvin tutuiksi 1980-luvulta lähtien mm. lääkärinä Senegalissa ja projektipäällikkönä Namibiassa. Vuosina 1999-2005 Ali työskenteli Stakesin ulkomaanavun yksikön johtajana. Silloin työhön kuului johtamistehtävien lisäksi hankesuunnittelua, koulutusta ja arviointeja monissa muissa Afrikan maissa, samoin kuin Venäjällä, Itä-Euroopassa, Aasiassa ja Turkissa.